ככל שיותר אנשים יחשפו את סיפור חייהם יהיה לקהילת המתמודדים קל יותר. על הציבור ללמוד להכיל את האנשים שמתנהגים שונה, ...

ארגון JCW שנלחם מאז 2006 בתופעה המושתקת של פגיעה מינית בחברה החרדית מרחיב את פעילותו וחובר לארגון "לא תשתוק" הישראלי ...

אני הולכת בין הקצוות בצעדים מהססים  על השביל בין  חרדיות לפמינזם. בין פוסט  מודרניזם לליברליזם, בין רדיקלי ל"ספאסט נישט" . ...