הוא לא ידע. היא נראתה מבוגרת. היא אמרה שהיא מבוגרת. העובדות, או התירוצים, לא משנים. בנאדם מבוגר, במיוחד אם הוא ...