את הרומן שלי בכלא נוה תרצה התחלתי לפני שלוש שנים. כתרפיסטית במשחק, הגעתי להדריך קבוצת אסירות / אמהות למספר חודשים ...