איך מסבירים לילדה בת שלוש על חוקי העולם, משאירים אותה עם חיוך על הפנים, והופכים את ההבנה הזאת למקצוע ...

עם אימא זקנת שבט תמניה, אבא היפי קנדי ושבט של אחים וחצאי אחים שכולם עוסקים ביצירה וטבע, לא היה סיכוי ...