הם מבלים שעות מול המסכים או במאבקים מול ההורים על זמן מסך. מחוברים לרשת החברתית בוורידים ולא מבינים איך חיינו ...

כשהילדים שלנו מקבלים טלפון נייד, אנחנו מאבדים שליטה בתכנים להם הם נחשפים ובתקשורת שלהם עם אחרים ולפעמים קשה לצפות מראש ...