"אני לא יכול יותר. נשבר לי ממך. אני רוצה להתגרש." זהו מסרון ששלח בעל לאשתו אחרי תקופה ארוכה של מריבות ...