הורים: כך תחלקו נכון את האחריות  "משמעות הנישואים היא שותפות בין שני אנשים שפועלים בהדדיות איש לטובת רעהו, לטובת ילדיהם ...