שילי פרלמן במונולוג מצחיק של אם טיפוסית המתכוננת לקראת חג החנוכה ...