עופר בחר להיות אבא בדרך לא שגרתית, בהורות משותפת ולא בגלל אף אחת מהסיבות הרגילות. עכשיו הוא מסביר למה זו ...