טריסטן קמפבל סטודנט אמריקאי מקבל בסיום לימודיו ע"י שליח מכתב הנמסר לו בדירתו .במכתב מופיע מידע העשוי לשנות את חייו ...