פסבדו הינו אוטוביוגרפיה מדומיינת לזהותו של אז'אר ...