אלמונים באמריקה, מביא את סיפורם של מהגרים שחלמו להגיע לארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, אמריקה. אבל הגיעו למציאות שונה ממה שחלמו. ...

שני נערות נחטפו באותו לילה. אחת הצליחה לברוח והשניה נעדרת כבר יותר משנה. ספר מתח סוחף מהפרק הראשון ועד לסוף ...

הבריחה היא רק ההתחלה ...

מה הייתם מוכנים לעשות אם מישהו שיקר לכם היה חולה במחלה שרק אתם יכולים להשיג עבורו את התרופה? ...