ספר ילדים שהוא משל מודרני על עוצמה וחולשה, רושם חיצוני ומהות פנימית. ...