הספר מועדון המכוניות של מצרים אולי לא מושלם, אבל מומלץ ביותר... ...