'קופי ופייסט' הוא אוסף סיפורים ראשון שהוציא יואב רוזן המאגד בתוכו 14 סיפורים. מתוכם הסיפור הראשון ששמו כשם הספר, זכה ...