בתים של אחרים/דקלה קידר Other People's Home's/Deakla Keydar הוצאות: כנרת, זמורה-ביתן, דביר, 2014 360 עמ' דקלה קידר כתבה עולם ומלואו ...

דוקטור, מה עושים? / אסנת עופר Doctor What Should I Do? / Osnat Ofer הוצאות: כנרת, זמורה-ביתן, דביר, 2014 328 ...

מעטפת הלב/אסף צפור Pericardium/Asaf Zippor הוצאות: כנרת, זמורה-ביתן, דביר, 2014 319 עמ' בספר זה יש ארבעה פרקים, כל פרק מספר ...