הזמר האהוב, שהיה מאושפז בטיפול נמרץ מספר חודשים ונשקפה סכנה לחייו, הופיע לראשונה מאז ששוחרר בבית החולים ושימח את מעריציו ...