על איש מצחיק ומבולבל, ואורחים שלא מגיעים אבל מעיקים. ...