הדיון על הוספת מגנזיום למים הוא תזכורת אישית שצריכת מגנזיום היא בידיים שלנו. מהו מגנזיום, למה הוא חיוני ואיך לצרוך ...