יש כאלה מתוך הקהילה שסולדים מהמונחים הומו ולסבי... פוסט ברוח מצעד הגאווה. ...