ספר ילדים ללא תמונות מצטייר בעינינו (לא כל שכן בעיני ילדינו) כספר רציני, ו- לא כל כך מעניין. בלשון המעטה. ...