הבת של עורכת ''ווג'' ארצות הברית התארסה לבן של עורכת ''ווג'' איטליה המנוחה והמשמעות היא שאנחנו נזכה לראות את החתונה ...