אחרי שנים בבית הגעתם להחלטה שאתם צריכים לעבור לדירה אחרת. אתם מתכוננים לארוז את הדירה ושואלים את עצמכם מאיפה משיגים ...