הנתונים הרשמיים עד כה מצביעים על 64 הרוגים באסון הקניון בסיביר ועוד כ־11 נעדרים, אך על פי המספרים והעדויות שאני ...