כי יש שעושים הרבה רעש וכלום ומקבלים בחסות החוק ובשתיקה של כולם, הכל!!! כי הם, באמת צריכים הכל, והרבה מכל ...