"מזל הוא כאשר מוכנות פוגשת בהזדמנות". את המשפט הזה אני משננת כל יום מאז קראתי את ה"הרצאה האחרונה". אתם מוזמנים ...