הזוג קיבל הצעה מפתה להגיש את פסלון האוסקר על הסרט הטוב ביותר אך דחה זאת בנימוס מבלי להרחיב. מה יכולה ...