אלעזר סלע מסביר בפוסט זה מדוע הערכה היא קריטית. אנחנו במקרים רבים לזלזל דברים פשוטים לאורך חיי היומיום. אנשים אשר ...