המלצות של דר בני רביב- מנהל חדר מיון ב-מרכז הרפואי לגליל- בנושא צום יום הכיפורים ...