"היה מוזר לחשוב שסממני הנשיות הפכו לגורם עוין. נושא השחלות לא היה רלוונטי באותה התקופה כי רציתי ילד נוסף. ההמלצה ...