הדרכת בטיחות לעובדים: אנחנו מספקים כלים לשימוש העובדים להבנה והפנמה של מהות סביבת עבודה בטוחה ונכונה! ההדרכות מתבצעות בשירות אישי ...