הדרכות גובה מרבית תאונות העבודה המסתיימות במוות, נגרמות עקב עבודה בגובה. אתרי הבנייה הרבים הפרוסים ברחבי הארץ ותנופת הבנייה המשמעותית, ...