הדרך לשלווה, היא מייסרת וארוכה, רואה עליות ומורדות, בכל פינה בכל שניה.   קוראת תיגר, על הטבע, האדם והסביבה, מלמדת ...