בעוד שלפני כמה עשורים זה יה די ברור כי תמונות מדפיסים בעיקר על ניירות ואולי על כמה חומרים אחרים, עם ...