הדפסת חולצות היא פרוצדורה שמוכרת לרוב חלקי הציבור כאשר היא נפוצה מימי התיכון ובהמשך גם בסיום קורסים ומסלולים בצבא ולעתים ...