''חברות ללא נשים הן חברות שמפסידות מבחינת התרבות הארגונית ויכולת הצמיחה וההתפתחות שלהן''. אביבה מישאל, מנכ"לית תעשיידע, קוראת לנו לעזור ...