מפגש לא נעים.. סביר להניח שכל אחת מאיתנו נתקלה באיזשהו שלב בחיים בסיטואציה הלא נעימה של היתקלות עם עכבר בדירה. ...

הביולוגיה של העכבר משמשת אותנו להדבר יעילה ונכונה ...