נמלת האש הקטנה נמלת האש הקטנה נחשבת למזיק פולש מסוכן מאוד המוביל לפגיעה משמעותית באוכלוסיות של חרקים, זוחלים ומעופפים הנמצאים ...