הדברה בטוחה או הדברה מסוכנת בפתגם הידוע אקדחים לא הורגים אנשים ,אנשים הורגים אנשים שמו את הדגש על האדם המחזיק ...