בעדינות וברגישות משרטט הבמאי סילבן ביגלאייזן את ימי חייה האחרונים של אימו דיאן. עם אהבה גדולה וסבלנית הוא מבלה איתה ...