אני מאמינה שהורה שמשדר לילדים שלו ששונה הוא אחר, לא יכול לצפות מהילד להתנהג בצורה שווה והוגנת לכולם. רוצים שינוי? ...

אולי מצחיק, אבל זו עובדה אהבות פורחות לא רק בפאב או מסיבה, אולי מדהים, אך גם זו עובדה, גם יש ...