ספרו של איאן מקיואן הוא סאטירה פוליטית, המציגה את מנהיגי העם ואת התרמית הגדולה שלהם. באמצעות השוואתם לג'וקים והפרפזה לספרו ...