בליל הסדר, אנו נוהגים לערוך את סדר פסח ולקרוא בהגדה. בסדר אנו מספרים את סיפור יציאת מצרים, סיפור העובר מדור ...