גדלתי בסביבה תומכת.ילדות בתוך גלויה. עדיין ילדת פרחים. עדיין מאמינה באהבה. מאמינה שאפשר גם בעולם בחוץ,לחיות ללא הגדרות האלו שאנו ...

לשאול אותי את פמיניסטית זה בערך כמו לשאול אותי אם אני מאמינה באלוהים יש לי בעית הגדרות ולמה? כי לענות ...