לא חשוב כמה, גם לא חשוב למה, אצלי הגבר שלי, יהיה מספר אחד, כל עוד לידי הוא ולא ליד אחרת, ...