מטרתה של הגבלת היבוא, כך מסביר אילן ירון מרצה לכלכלה, היא הקטנה של היבוא והגברת התוצר המקומי, על מנת שזה ...