בעידן בו נשים מנסות להימנע מללדת, פוחדות מלידה או בוחרות להפיל, בשורות טובות מצליח לבטא את הצד השני של המטבע, ...