שילי פרלמן בטור האישי על הסטיגמה (של כולנו) בנוגע לארוחת הערב המשפחתית ...