אחרי הלכלכת בא הנקיון ואנחנו כבר עייפים לא? בשביל זה יש את AEG. יש שם אנשים חכמים שיודעים כמה קשה ...