"בפעם הראשונה בחיי הקאתי בצורה יזומה ואז ההקאה, לחלוטין שלא במודע, הפכה לכלי בחיים שלי. במשך עשור הקאתי מבחירה". הדיאטנית ...